De intercityfietser

De fiets lijkt begonnen aan een renaissance. De fiets is herontdekt als een milieuvriendelijk, file-verminderend, praktisch, gezond en zeker ook plezierig vervoersmiddel. Ook de NVHPV – de Nederlandse vereniging voor ‘Human Powered Vehicles’ – is verheugd dat haar enthousiasme voor menskracht aangedreven voertuigen steeds breder gedeeld wordt. Wind mee is altijd leuk, zelfs op een ligfiets.

De politiek begint te beseffen dat de fiets ook voor wat langere afstanden kansen biedt. Een aanzienlijke groep fietsers rijdt nu al dagelijks afstanden flink langer dan de vaak genoemde fictieve barriere van 7,5 kilometer. Wij menen daarom dat die potentie van de fiets nog sterk onderschat en onderbenut wordt. De fiets zal door meer mensen ook voor langere ritten verkozen worden als er bij realisatie en onderhoud van infrastructuur geluisterd wordt naar de fietsers die nu al langere afstanden rijden. Die groep fietsers willen wij aan u voorstellen als de “intercityfietser”.

De intercityfietser legt grotere afstanden op de fiets af. Vaak wordt de fiets daarbij utilitair gebruikt, dus bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer of familiebezoek. De intercityfietser doorkruist zo regelmatig gemeente- of provinciegrenzen en botst daarmee tegen het decentrale fietsbeleid in Nederland. Buiten woonkernen wordt het fietsgebruik door de wegbeheerders vaak als recreatief gezien. De inrichting van de fietspaden is daar doorgaans niet gericht op vlotte verplaatsingen, maar bochtjes, hekjes, hindernissen en vreemde voorrangsregelingen gooien roet in het eten.

Door middel van voorlichting aan wegbeheerders en vrijwilligers van de Fietsersbond wil de NVHPV er aan bijdragen dat bij de (her‑)inrichting van doorgaande fietspaden rekening gehouden wordt met de intercityfietser. Op deze site leggen we uit tegen welke problemen een intercityfietser vaak aanrijdt en hoe deze problemen voorkomen kunnen worden.

Vrij baan voor de intercityfietser!
Vrij baan voor de intercityfietser! Foto: Maarten Sneep