Rotondes

Rotondes zijn binnen de bebouwde kom een uitstekende uitvinding om de verkeersdoorstroming te bevorderen en het aantal ongevallen te reduceren. Ze reduceren de snelheid, en dat is bij kruisende verkeersstromen helemaal geen slecht idee. Bovendien reduceert een rotonde het aantal punten waar de verkeersstromen elkaar tegen komen.

Fietsers hebben voorrang op de rotonde, als de gemeente ten minste de CROW voorschriften volgt.

Voorrangsrotonde
Voorbeeld van een normale rotonde met fietsers in de voorrang.

Van dit eerste voorbeeld zijn er ondertussen duizenden te vinden in Nederland. De pijlen staan niet op de weg, maar heb ik er even bij gezet om de rijrichting duidelijk te krijgen. Omdat je als fietser door kan rijden, is ook het linksaf slaan hier meestal geen probleem, behoudens de enkele automobilist die niet goed oplet.

Alles ging goed, totdat een grapjas op het idee kwam om het fietspad over de rotonde open te stellen in twee richtingen. Dat automobilisten hier niet tegen kunnen, kan ik me goed voorstellen. Omdat ik me ook kan voorstellen dat je niet zo snel op de gedachte komt, heb ik hieronder aangegeven in welke richtingen je de rotonde als fietser mag oversteken.

Voorrangsrotonde met twee richtingen
Voorbeeld van een rotonde met fietsers in de voorrang op een tweerichtingen-fietspad.

Dat deze inrichting meer ongevallen veroorzaakt, verbaast mij niets. Het lijkt er wel op dat Tilburg haar rotonde-beleid heeft gebaseerd op de ongevallen statistiek die vervuild is met een op dergelijke wijze ingerichte rotonde (naast het op één hoop vegen van brommers en fietsers). In plaats van die rotonde aan te passen, is het beleid daar nu dat op alle rotondes de fietsers uit de voorrang worden gehaald. Even snel linksaf snaal zit er niet meer in, in Tilburg.

Verder leesvoer over Rotondes

Het Fietsberaad heeft een uitgebreide bibliotheek met informatie over fietsen, infrastructuur en beleid.