Split

Split is een laag fijne gebroken natuursteen die door sommige wegbeheerders als toplaag op fietspaden wordt aangebracht. Op fietspaden is dit niet nodig, en veroorzaakt overlast voor fietsers. Het Fietsberaad heeft een artikel over split geschreven [pdf].

Het artikel is niet lang, maar kan nog bondiger worden samengevat:

  1. Split voor kleurverschil met de rijbaan is niet nodig, ook rood asfalt kan gebruikt worden.
  2. Split is minder comfortabel; het levert meer trillingen (waarbij hoe grover de split, hoe meer trillingen).
  3. Het kost snelheid, zelfs bij fijn en relatief ver ingereden split kan dit al 4 à 5 km/uur zijn, bij een snelheid van rond de 30 km/uur.
  4. Direct na aanbrengen is er voor auto's kans op steenslag.
  5. Direct na aanbrengen is er kans op uitglijden voor fietsers zolang nog niet geveegd is.
  6. Voor fietsers zijn alle asfaltsoorten voldoende stroef, ook direct na aanleg. Aanbrengen van split is in dit opzicht dus zonde van het geld en zonde van het meer comfortabele asfalt (boven de splitlaag).
  7. Bij vallen is de verwonding op split ernstiger dan op asfalt. Waarbij natuurlijk ook punt 5 van belang is.
  8. Levensduur wordt misschien verlengd, alleen laten slijtlagen ook los waarbij alsnog oneffenheden ontstaan, wat het comfort ook weer vermindert. Bovendien, levensduur verlengen? Hoeveel is een slijtlaag nodig voor de lichte fietsers (in vergelijking met auto's).

Het mag duidelijk zijn dat we geen voorstander zijn van het gebruik van split.