Fietsvriendelijkheid verkiezingsprogramma's Provinciale Staten verkiezingen 2 maart 2011

Onderzoek door de Nederlandse Ligfietsvereniging (NVHPV) *)

 

(Lig)fietsen in de provincie

Fietsers die voor woon-werkverkeer (veel) meer dan 7,5 kilometer afleggen met een snelheid (ruim) boven 20 kilometer per uur zijn landelijk gezien veruit het beste af bij GroenLinks. Goede tweede is de SGP. Beide partijen pleiten in veel provincies voor de realisatie van (een netwerk van) nieuwe fietssnelwegen of snelfietsroutes. Dat blijkt uit een vergelijking van de provinciale verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen.


In Ligfiets&, het verenigingsblad van de ligfietsvereniging NVHPV, is een artikel verschenen met een overzicht waarom nu juist de provincies voor de intercityfietser van belang is, en met een algemeen overzicht van de resultaten. Van deze artikelen is een pdf gemaakt. Per provincie zijn er aanzienlijke verschillen tussen de partijen, zoals in onderstaande tabel te zien valt.

 

VVD PvdA CDA SP GroenLinks D66 CU SGP PVV 50PLUS Lokaal
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Legenda:  Doet niet mee
+
+
Beoordeling:


 


Fietsforensen en 'gewone' fietsers

Bij het doorlichten van de programma's hebben we onderscheid gemaakt tussen fietsforensen en 'gewone' fietsers. Bij fietsforensen denken we aan mensen die een langere afstand afleggen voor woonwerkverkeer en dat vaak met een wat grotere snelheid doen. Vanuit het oogpunt van de Ligfietsvereniging (NVHPV) zijn dat natuurlijk ligfietsers, waarvan er in al hun verscheidenheid ongeveer 50.000 in Nederland rondfietsen. Maar het gaat natuurlijk ook om de talrijke fietsers die dit op een 'gewone' racefiets, mountainbike of sportieve fiets doen. Bij 'gewone' fietsers denken we aan mensen die meer lokaal bezig zijn, boodschappen, lokale bezoeken, school, naar het station en recreatief/toeristisch. Aan wielersporters hebben we geen aparte aandacht besteed, maar deze groep zal met name ook baat hebben bij verbeteringen die gelden voor fietsforensen.


Ligfietsvereniging (NVHPV) en fietsforensen

De Nederlandse Vereniging van Human Powered Vehicles is er in principe voor alle mensaangedreven voertuigen, (lig)fietsen, maar ook vaartuigen en vliegtuigen. In de praktijk zijn bijna alle leden ligfietsers. Van deze ligfietsers is een groot deel fietsforens. Er zijn 2 soorten ligfietsen, de 'gewone' open ligfiets en de velomobiel, een gestroomlijnde ligfiets die een kruissnelheid in de orde van 40 km/u kan halen zonder overmatige inspanning. De snelheid in combinatie met relatief geringe inspanning maakt ligfietsen uitermate geschikt voor forensen over (voor fietsers) langere afstand. Veel ligfietsers leggen woonwerk afstanden af van 10 - 45 km enkele reis, maar een enkeling fietst ook grotere afstanden. Hiermee zijn ligfietsers trouwens helemaal niet de enigen die behoorlijke afstanden afleggen, ook forensen op de racefiets leggen dergelijke afstanden af. Gezien het feit dat veel ligfietsers helemaal niet van die fantastisch sportieve types zijn, denken wij dat veel meer mensen langere afstanden op de fiets kunnen afleggen dan beleidsmakers nu denken. Vaak wordt de grens door beleidsmakers op 7,5 km gesteld.


Voordelen

  • Elke fietsforens is een auto minder in de file, een beschikbare parkeerplek extra bij kantoor of een zitplaats meer in een overvolle trein.
  • De investeringen die nodig zijn om toenemend autogebruik mogelijk te maken zijn vele malen groter dan de voor fietsers benodigde investeringen.
  • Als lokaal fietsgebruik al gezond is, is woonwerkverkeer met de fiets dat in de overtreffende trap. Fietsforensen zijn aantoonbaar fitter en stukken minder vaak ziek dan hun autorijdende collega's. Ook qua humeur zijn zij stukken beter af door de endorfinen die bij fietsen vrijkomen. De lijst met gezondheidseffecten van fietsen (en natuurlijk andere vergelijkbare vormen van beweging) is lang!
  • Voor de fietsers zelf is het grote voordeel, dat zij in de tijd dat ze anders in de file zouden staan, gezondheidswinst kunnen boeken en geld kunnen besparen op autokosten, zeker als de werkgever de kilometers vergoed met 19 cent per kilometer, zoals de Belastingdienst toestaat.


Meehelpen om de afstandsfietser te ondersteunen? Wordt lid van de NVHPV!*)  Dit onderzoek is tot stand gekomen met medewerking van Peter van Bekkum, Maarten Heckman, Kees van Malssen, Ida Sabelis en Maarten Sneep.
**) Deze tabel is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Helaas gebeurt het regelmatig dat partijen hun programma of de plaats van hun programma wijzigen. Hierdoor kan het een enkele keer gebeuren dat een link niet werkt. Dit kunt u doorgeven aan

Het email adres is versleuteld om spammers een beetje buiten de deur te houden. U heeft Javascript nodig om het mailadres te krijgen.